דליפת גז

 איתור ותיקון דליפת גז 

מה עושים כשיש דליפת גז? במקרה של דליפת גז חובה לאוורר ולפתוח מיד את חלונות הדירה, לצורך איתור ותיקון דליפת גז מזמינים רק טכנאי גז מוסמך. בזמן איתור ותיקון דליפת גז נדרש מטכנאי הגז ידע, מיומנות, מקצועיות ושימוש במכשירי בדיקה מיוחדים. כאמור עד להגעת טכנאי הגז  יש להימנע מלהפעיל כל מקור מתח חשמלי בדירה, רצוי לנתק את אספקת החשמל הראשית לדירה ולדאוג להרחיק אנשים מהסביבה ובמקרה חמור של דליפת גז יש צורך להזעיק את שירותי כיבוי האש.

הסיבות לדליפת גז:

במקרים אלה טכנאי גז יבצע בדיקה מקיפה של מערכת הגז הדירתית לאיתור ותיקון דליפת גז  בכלים העומדים לרשותו.

איתור ותיקון דליפת הגז:

אזהרה! 

אילתור בגז זה משחק באש. חובה להזמין רק טכנאי גז מוסמך.

במקרה של דליפת גז, כל ניצוץ קטן עלול לגרום לפיצוץ ולסכן חיים. לפיכך כל פעולת פירוק, הרכבת כיריים או טיפול במערכות גז תתבצע על ידי טכנאי גז מוסמך.

שבי-גז איתור ותיקון דליפת גז בזמינות מיידית. 

דליפת גז -תיקון
דליפת גז - בדיקה
דליפת גז - רישיון

טכנאי גז מוסמך באתר מידרג.

דליפת גז - מידרג

טכנאי גז מוסמך באתר איזי.

דליפת גז - איזי