הארכת צינור גז

הארכת צינור גז בזמן שיפוץ דירה

טכנאי גז מוסמך מ.ר.504317, הארכת צינור גז, שבי-גז 054-3123444. הארכת צינור גז מבצעים לרוב בעת שיפוץ מטבח. לאחר פירוק ופינוי ארונות המטבח הישנים וכאשר כבר קיימת תוכנית אדריכלית מעוצבת למטבח החדש, הארכת צינור גז מחייבת לצורך התקנת הכיריים בימקומם החדש. לפיכך הזמינו טכנאי גז מוסמך שיבצע את העבודה במקצועיות ובהתאם לכללי הבטיחות הנהוגים בתקן הגז. לפני תחילת העבודה, טכנאי הגז יקרא ויבין את התוכנית האדריכלית וביחד עם בעל הדירה ובתאום ציפיות איתו יחליט היכן למקם את ברז הגז.

שלבי הארכת צינור גז:

ברוב המיקרים לצורך הארכת צינור גז יש להגיע לדירה כשתי פעמים.

  • בפעם הראשונה יש צורך לבדוק את תקינות צנרת הגז הקיימת, חיתוך הצנרת והוספה והלחמה צנרת גז חדשה לפי תכנון המטבח החדש. את צינור הגז חובה לקבע כך שלא יזוז ממקומו.

  • בפעם השניה לאחר שהותקנו ארונות המטבח, והורכב השיש מעל ארונות המטבח ולאחר שרכשתם כיריים חדשות, הזמינו את טכנאי הגז לסיום התקנת ברז הגז והרכבת הכיריים במקומם. טכנאי הגז יתקין את ברז הגז בארון המטבח במקום נגיש כך שתתאפשר סגירה ופתיחת ברז הגז בשעת הצורך ובהקפדה שלא יהווה הפרעה בפתיחה וסגירת מגירות המטבח. בסיום התקנת ברז הגז יבצע טכנאי הגז בדיקת לחץ לצורך שלילת דליפה מקו הגז הדירתי ויתקין את הכיריים לאחר בדיקה ויזואלית ובדיקת לחץ לצורך שלילת דליפות.

אזהרה!

במקרה של דליפת גז, כל ניצוץ קטן עלול לגרום לפיצוץ ולסכן חיים. לפיכך כל פעולת פירוק, הרכבה או טיפול במערכות גז תתבצע על ידי טכנאי גז מוסמך בלבד.

התקשרו 👇

הארכת צינור גז - רישיון

המלצות על טכנאי גז מאתר מידרג

הארכת צינור גז - מידרג

המלצות על טכנאי גז שבי-גז מאיזי

הארכת צינור גז - easy