הארכת צינור גז 

הארכת צינור גז בזמן שיפוץ דירה

טכנאי גז מוסמך מ.ר.504317, הארכת צינור גז, שבי-גז 054-3123444. הארכת צינור גז מבצעים לרוב בעת שיפוץ מטבח. לאחר פירוק ופינוי ארונות המטבח הישנים וכאשר כבר קיימת תוכנית אדריכלית מעוצבת למטבח החדש, הארכת צינור גז מחייבת לצורך התקנת הכיריים בימקומם החדש. לפיכך הזמינו טכנאי גז מוסמך שיבצע את העבודה במקצועיות ובהתאם לכללי הבטיחות הנהוגים בתקן הגז. לפני תחילת העבודה, טכנאי הגז יקרא ויבין את התוכנית האדריכלית וביחד עם בעל הדירה ובתאום ציפיות איתו יחליט היכן למקם את ברז הגז.

שלבי הארכת צינור גז:

ברוב המיקרים לצורך הארכת צינור גז יש להגיע לדירה כשתי פעמים.

אזהרה! 

אילתור בגז זה משחק באש. חובה להזמין רק טכנאי גז מוסמך.

במקרה של דליפת גז, כל ניצוץ קטן עלול לגרום לפיצוץ ולסכן חיים. לפיכך כל פעולת פירוק, הרכבת כיריים או טיפול במערכות גז תתבצע על ידי טכנאי גז מוסמך.

הארכת צינור גז - רישיון

טכנאי גז מוסמך באתר מידרג.

הארכת צינור גז - מידרג

טכנאי גז מוסמך באתר איזי.

הארכת צינור גז - easy