הזזת נקודת גז 

הזזת נקודת גז בזמן שיפוץ.

הזזת נקודת גז מבצעים בזמן שיפוץ מטבח. הזזת נקודת גז מתבצעת לרוב עקב שינוי מיקום הכיריים ועל פי תכנית האדריכל או הנגר שמייצר את הארונות. לצורך הזזת נקודת גז מזמינים טכנאי גז להתייעצות תכנון וביצוע העבודה כהלכתה על פי דרישות התקן והבטיחות הישראלי לגז. במקרים מסוימים לאחר פירוק המטבח הישן ע"י קבלן השיפוצים נגרם נזק לצנרת הישנה ויש צורך להחליף חלק ממנה בחדשה.

ליפני הזזת נקודת גז ולמען הבטיחות יסגור טכנאי הגז את ברז הגז הדירתי הראשי וישים פקק ביטחון מיוחד למניעת מעבר חופשי של גז בצנרת הגז וזאת לצורך עבודה בטוחה במערכת הגז הפתוחה המובילה לדירה. כשמדובר על חיבור גז דירתי באמצעות מיכלי גז, יקפיד טכנאי הגז לשים פקק ביטחון בחיבור בין ווסת הגז לצנרת הגז המובילה לדירה.

שלבי הזזת נקודת גז:

הזזת נקודת גז - שלב א'

הזזת נקודת גז - שלב ב'

בסיום שיפוץ המטבח, הרכבת הארונות והנחת השיש, יזמן בעל הדירה את טכנאי הגז לצורך סיום העבודה. באם יש צורך יתקין טכנאי גז סעפת בארון המטבח לצורך חיבור נקודות גז נוספות בדירה. 

טכנאי הגז יתקין את ברז הגז בדופן ארון המטבח במקום נגיש, בהתאם לדרישות התקן הישראלי ובהקפדה שתימנע הפרעה בסגירה ופתיחת המגירות. עבודה זאת דורשת תכנון מוקדם ומדויק ושימת לב לשמירת מרחק בטחון מנקודת חשמל כ- 50 ס"מ על פי דרישות התקן.

לאחר התקנת תשתית הגז יבצע טכנאי גז בדיקה מקיפה של כול מערכת הגז הביתית, בדיקה חזותית, בדיקת לחץ ובדיקת אטימות ליפני הפעלה. בסיום יינתן ללקוח אישור בטיחות חתום המעיד על תקינות מערכת הגז הביתית.

אזהרה! 

אילתור בגז זה משחק באש. חובה להזמין רק טכנאי גז מוסמך.

במקרה של דליפת גז, כל ניצוץ קטן עלול לגרום לפיצוץ ולסכן חיים. לפיכך כל פעולת פירוק, הרכבת כיריים או טיפול במערכות גז תתבצע על ידי טכנאי גז מוסמך.

הזזת נקודת גז בחולון
הזזת נקודת גז בתל אביב
הזזת נקודת גז ברמת גן
הזזת נקודת גז - רישיון

טכנאי גז מוסמך באתר מידרג.

הזזת נקודת גז - מידרג

טכנאי גז מוסמך באתר איזי.

הזזת נקודת גז - easy