הזזת נקודת גז במטבח

הזזת נקודת גז בזמן שיפוץ מטבח

הזזת נקודת גז חייבת להתבצע בזמן שיפוץ מטבח. ברוב המיקרים יש צורך בהזזת נקודת גז עקב שינוי מיקומם של הכיריים וזאת לפי תכנון האדריכל או הנגר שמייצר את הארונות. לצורך כך יש להזמין טכנאי גז להתיעצות וביצוע העבודה על פי חוקי התקן והבטיחות הישראלי לגז. במיקרים מסויימים לאחר פירוק המטבח הישן ע"י קבלן השיפוצים נגרם נזק לצנרת הישנה ויש צורך להחליף חלק ממנה בחדשה. ליפני תחילת עבודת הגז ולמען הבטיחות יסגור טכנאי הגז את ברז הגז הדירתי הראשי וישים פקק ביטחון מיוחד למניעת מעבר חופשי של גז בצנרת הגז וזאת לצורך עבודה בטוחה במערכת הגז הפתוחה המובילה לדירה. כשמדובר על חיבור גז דירתי באמצעות מיכלי גז, יקפיד טכנאי הגז לשים פקק ביטחון בחיבור בין ווסת הגז לצנרת הגז המובילה לדירה.

טכנאי גז יבצע את השלבים הבאים

שלב א

  • בתחילה יבדוק טכנאי גז שקו הגז הקיים עד המונה תקין ושאין דליפה בקו.
  • סימון בקיר המטבח את מיקומה המדוייק של נקודת הגז.
  • במקרה שהוסר הריצוף יחתוך וילחים טכנאי גז קטע צינור גז חדש מצופה פלסטיק עד לסימון נקודת הגז המסומנת על הקיר ובתוספת של 1 מטר אנכי מתחתית הרצפה כלפי מעלה.
  • במקרה שקיים ריצוף ילחים טכנאי הגז קטע צינור גז חדש מצופה לצינור הישן ויעביר אותו בצורה אופקית כ 5 ס"מ מעל גובה הריצוף כשהו מהודק לקיר ועד לסימון מיקום נקודת הגז שעל הקיר וגם כאן ישאיר כ 1 מטר צינור אנכי מתחתית הרצפה ומעלה.

שלב ב

בסיום שיפוץ המטבח, הרכבת הארונות והנחת השיש, יזמן בעל הדירה את טכנאי הגז לצורך סיום העבודה. באם יש צורך יתקין טכנאי גז סעפת בארון המטבח וזאת לצורך חיבור נקודות גז נוספות בדירה. את ברז הגז המספק גז לכיריים יתקין טכנאי הגז בדופן ארון המטבח ובמקום נגיש בהתאם לדרישות התקן הישראלי לגז וזאת בצורה שתמנע הפרעה בסגירה ופתיחת המגירות. עבודה זאת דורשת תכנון מוקדם מדוייק והקפדה על התרחקות מנקודת חשמל כ- 50 ס"מ על פי התקן. בסיום העבודה יבדוק טכנאי גז את מערכת הגז הביתית, בדיקת אטימות בלחץ גבוה לשלילת דליפות וימסור ללקוח אישור בטיחות חתום המעיד תקינות מערכת הגז הביתית.

התאמת נקודת גז בארון מטבח
מפצל גז ונקודת גז במטבח
נקודת גז בארון מטבח

כל שירותי הגז ניתנים לביצוע ע"י טכנאי גז מוסמך בכפוף לכול חוקי הבטיחות והתקן הישראלי.

( ת"י - 158 ) לכל חלקיו.

קישור טכנאי גז לוואטס אפ