החלפת כיריים 

החלפת כיריים ע"י טכנאי גז.

החלפת כיריים דולפות או החלפת כיריים בלויות ולא תקינות. שבי-גז טכנאי גז מוסמך מ.ר.504317. ברוב המקרים החלפת כיריים נדרשת כאשר הגיעו מחברת הגז לביקורת תקינות במערכת הגז המתבצעת כול 5 שנים ובמהלך הבדיקה התגלה שקיימת דליפה פנימית בכיריים. מצב הקורה כתוצאה בשימוש חומרי ניקוי חזקים החודרים פנימה לתוך הכיריים וגורמים לקורוזיה בצנרת הגז הפנימית. במצב זה מחוייב טכנאי הגז לסגור את אספקת הגז לדירה על פי הוראת תקן הגז והבטיחות. לצורך חידוש אספקת הגז לדירה ידרש להחליף את כיריים הגז לחדשות.

ליפני החלפת כיריים והתאמתם למקומם, נדרש תחילה למדוד את פתח השיש אורך ורוחב וצריך שיהיו במידות 49x56 ס"מ.  גם מידת גובהה השיש כלפי מטה חשובה וצריכה שתהיה לפחות 5 ס"מ. רוב טכנאי הגז ובפרט טכנאי הגז בחברות שרות היבואן, אינם מבצעות חיתוך שיש ועץ ולכן כדאי לברר ולהזמין טכנאי גז מוסמך פרטי, שיש ברשותו את הכלים המתאימים והידע לחתוך שיש ועץ לצורך החלפת הכיריים והתאמתם למקומם.

החלפת כיריים גז בדרך הבטוחה.

בהוראת משרד האנרגיה חל איסור על החלפת כיריים גז כולל ניתוק או חיבור צינור הגז הגמיש ע"י מי שלא הוסמך לכך. החלפת כיריים גז חובה שתעשה  רק ע"י טכנאי גז מוסמך. כל ניתוק וחיבור צינור הגז הגמיש ע"י אדם שלא הוסמך לכך עלול לגרום לדליפת גז חמורה שבעקבותיו לפיצוץ גז נפחי, להרס רב ולפציעות גוף חמורות.

אזהרה! 

אילתור בגז זה משחק באש. חובה להזמין רק טכנאי גז מוסמך.

במקרה של דליפת גז, כל ניצוץ קטן עלול לגרום לפיצוץ ולסכן חיים. לפיכך כל פעולת פירוק, הרכבת כיריים או טיפול במערכות גז תתבצע על ידי טכנאי גז מוסמך.

החלפת כיריים - מידות פתח שיש
החלפת כיריים - אזהרת התקנה
החלפת כיריים  גז - רישיון

טכנאי גז מוסמך באתר מידרג.

החלפת כיריים גז - מידרג

טכנאי גז מוסמך באתר איזי.

החלפת כיריים גז - easy