הרכבת כיריים 

הרכבת כיריים רק ע"י טכנאי גז.

טכנאי גז מוסמך מ.ר.504317, הרכבת כיריים, שבי-גז 054-3123444. הרכבת כיריים גז תעשה רק ע"י טכנאי גז מוסמך. ליפני הרכבת כיריים יבצע טכנאי גז בדיקת תקינות ושלילת דליפות מהכיריים. לצורך הרכבת כיריים והתאמתם למקומם, נדרש תחילה שפתח השיש אורך ורוחב יהיו במידות 49x56 ס"מ.  גם מידת גובהה השיש כלפי מטה חשובה וצריכה שתהיה לפחות 5 ס"מ. רוב טכנאי הגז ובפרט טכנאי הגז בחברות שרות היבואן, אינם מבצעות חיתוך שיש ועץ ולכן כדאי לברר ולהזמין טכנאי גז מוסמך פרטי, שיש ברשותו את הכלים המתאימים והידע לחתוך שיש ועץ לצורך הרכבת כיריים והתאמתם למקומם.

הרכבת כיריים גז בדרך הבטוחה.

בהוראת משרד האנרגיה חל איסור על הרכבת כיריים גז כולל ניתוק או חיבור צינור הגז הגמיש ע"י מי שלא הוסמך לכך. הרכבת כיריים גז חובה שתעשה  רק ע"י טכנאי גז מוסמך. כל ניתוק וחיבור צינור הגז הגמיש ע"י אדם שלא הוסמך לכך עלול לגרום לדליפת גז חמורה שבעקבותיו לפיצוץ גז נפחי, להרס ופציעות גוף חמורות.

אזהרה! 

אילתור בגז זה משחק באש. חובה להזמין רק טכנאי גז מוסמך.

במקרה של דליפת גז, כל ניצוץ קטן עלול לגרום לפיצוץ ולסכן חיים. לפיכך כל פעולת פירוק, הרכבת כיריים או טיפול במערכות גז תתבצע על ידי טכנאי גז מוסמך.

מתקין רישיון גז

טכנאי גז מוסמך באתר מידרג.

הרכבת כיריים גז - מידרג

טכנאי גז מוסמך באתר איזי.

הרכבת כיריים גז - easy