התקנת חגז

התקנת חגז תיקני ע"י טכנאי גז.

על פי תקנות משרד האנרגיה התקנת חגז חייבת להיעשות רק ע"י טכנאי גז מוסמך. 

חגז הוא שעון גז מכני שפותח ע"י חברת צומת ומשמש את הציבור הדתי והחרדי ביום טוב. הפעלתו מתבצעת ליפני כניסת החג ע"י סיבוב חוגת החגז לזמן שנקבע מראש ובסיום הזמן הלהבה תכבה. החגז התקני מתחבר למערכת הגז הביתית באמצעות צנרת גז קשיחה ולצורך התקנת חגז דרוש טכנאי גז מוסמך. התקנת חגז דורשת מטכנאי גז דיוק רב בקביעת מיקומו וקיבועו בארון המטבח במקום נגיש לצורך הפעלתו ותוך הקפדה על דרישות התקן וכל כללי הבטיחות הנהוגים בגז. ניתן להתקין חגז גם לגריל גז.

אזהרה! 

אילתור בגז זה משחק באש. חובה להזמין רק טכנאי גז מוסמך.

במקרה של דליפת גז, כל ניצוץ קטן עלול לגרום לפיצוץ ולסכן חיים. לפיכך כל פעולת פירוק, הרכבת כיריים או טיפול במערכות גז תתבצע על ידי טכנאי גז מוסמך.

התקנת חגז - חגז תיקני

חגז חדש - חגז תיקני

התקנת חגז - מצב סגור

מצב סגור

מושבת ולא פעיל

התקנת חגז - מצב קבוע

מצב קבוע

לשימוש במהלך כל השנה

התקנת חגז - מצב סופר זמן

סופר זמן

לשימוש ביום טוב ובחג

התקנת חגז - רישיון גז

טכנאי גז מוסמך באתר מידרג.

התקנת חגז - מידרג

טכנאי גז מוסמך באתר איזי.

התקנת חגז - איזי