התקנת עמדת מיכלי גז

תכנון והתקנת עמדת מיכלי גז

צריכים התקנת עמדת מיכלי גז? לצורך כך, התקנת עמדת מיכלי גז בבניין או בבתים פרטיים יש לתת חשיבות עליונה לבטיחות ועמידה מחמירה על כללי התקן הישראלי לגז. רק טכנאי גז מוסמך רשאי לתכנן ולבצע עבודה זאת. שבי-גז טכנאי גז מוסמך מתקין עמדת מיכלי גז  בהתאם לתקן הישראלי לגז(ת"י 158) וכללי הבטיחות הנהוגים בו. באם מדובר בבית משותף, צריך ראשית לקבל רשות והסכמת דיירי הבניין להתקין  מיכלי  גז בבניין. מכאן והלאה חובתו של טכנאי גז לבצע את ההתקנה על פי התקנות הנהוגות בתקן הישראלי לגז.

מרחקי התקנת עמדת מיכלי גז:

תקן להתקנת עמדת מיכלי גז.

עמדת מיכלי הגז חייבת להיות ממוקמת במקום נגיש ככל האפשר לצורך הוצאת והחלפת מיכלי הגז בעת הצורך ועדיף שמיכלי הגז לא ימוקמו בחצר סגורה שתצריך תאום הגעה עם חברת הגז לצורך החלפתם. 

עמדת מכלי גז תקנית כוללת הגעת צינור גז קשיח מדירת המגורים לחצר הבניין ותמוקם ע"י טכנאי גז מוסמך בהתאם לתקן הגז ומרחקי הביטחון הנהוגים בו. עמדת מיכלי גז תקנית כוללת ווסת גז כשלאחריו סליל צינורות נחושת דקים ובראשם הברגות מתאימות לצורך חיבורי מיכלי הגז, ומכסה עשוי פח להגנה על מיכלי הגז וכל אביזריו.

מיכלי גז תיקניים רוכשים אך ורק מספק גז מורשה בלבד.

אזהרה! 

אילתור בגז זה משחק באש. חובה להזמין רק טכנאי גז מוסמך.

במקרה של דליפת גז, כל ניצוץ קטן עלול לגרום לפיצוץ ולסכן חיים. לפיכך כל פעולת פירוק, הרכבת כיריים או טיפול במערכות גז תתבצע על ידי טכנאי גז מוסמך.

התקנת עמדת מיכלי גז - רישיון

טכנאי גז מוסמך באתר מידרג.

התקנת עמדת מיכלי גז - מידרג

טכנאי גז מוסמך באתר איזי.

התקנת עמדת מיכלי גז - איזי