התקנת תנור משולב

טכנאי גז מוסמך מ.ר.504317, התקנת תנור משולב, שבי-גז 054-3123444. התקנת תנור משולב מותרת על פי חוק רק לטכנאי גז מוסמך. בנוסף על פי הוראת היבואן התקנת תנור משולב ופתיחת אריזתו תעשה רק ע"י טכנאי גז. האחריות תחול ומותנת רק באישור טכנאי הגז ובהוצאת אישור חתום מטעמו  כולל צרוף חשבונית רכישת התנור.

אזהרה! 

אילתור בגז זה משחק באש. חובה להזמין רק טכנאי גז מוסמך.

במקרה של דליפת גז, כל ניצוץ קטן עלול לגרום לפיצוץ ולסכן חיים. לפיכך כל פעולת פירוק, הרכבת כיריים או טיפול במערכות גז תתבצע על ידי טכנאי גז מוסמך.

להתקנת תנור משולב בזמינות מידית התקשרו לשבי-גז.

התקנת תנור משולב - אזהרת התקנה
התקנת תנור משולב - רישיון גז

טכנאי גז מוסמך באתר מידרג.

התקנת תנור משולב - מידרג

טכנאי גז מוסמך באתר איזי.

התקנת תנור משולב - easy