התקנת תנור משולב

טכנאי גז מוסמך מ.ר.504317, התקנת תנור משולב, שבי-גז 054-3123444. התקנת תנור משולב מותרת על פי חוק רק לטכנאי גז מוסמך. בנוסף על פי הוראת היבואן התקנת תנור משולב ופתיחת אריזתו תעשה רק ע"י טכנאי גז. האחריות תחול ומותנת רק באישור טכנאי הגז ובהוצאת אישור חתום מטעמו כולל צרוף חשבונית רכישת התנור.

אזהרה!

במקרה של דליפת גז, כל ניצוץ קטן עלול לגרום לפיצוץ ולסכן חיים. לפיכך כל פעולת פירוק, התקנת תנור משולב או טיפול במערכות גז תתבצע על ידי טכנאי גז מוסמך בלבד.


  • לאחר פתיחת האריזה יבדוק טכנאי הגז ויזואלית את שלמותו של התנור, יסיר את כל חלקי אריזת הפלסטיק הנלווים ויוודא שלא קיימים פגמים קוסמטיים בכול היקף התנור.

  • הטכנאי יבצע בדיקת לחץ לשלילת דליפת גז על פי הוראת התקן הישראלי לגז.

  • הטכנאי יבדוק את את תקינות קו הגז הביתי ויבדוק את נגישות ברז הגז ומיקומו לפי דרישות התקן.

  • הטכנאי יבדוק את צינור הגומי את תקינותו ותאריך יצורו, ובאם יש צורך, יחליפו בהתאם לדרישות תקן הגז.

  • הטכנאי יפעיל את תנור הגז בפעם הראשונה, בכדי לוודא שכול מבערי הגז וחיישני הגז פועלים באופן תקין, כולל בדיקת תקינות תא האפייה ותפקודו.

  • הטכנאי ייתן הסבר ראשוני לתפעול מבערי הגז ותא האפייה.

  • הטכנאי ייתן הוראות לניקוי התנור ומבערי הגז לצורך שמירתו לאורך שנים.

  • במקרה ונמצא פגם ויזואלי או קוסמטי בתנור הגז או תקלה בתפקוד התנור, ימלא טכנאי הגז דו"ח כתוב המפרט את מהות הפגם בתנור לצורך החלפתו או ביצוע תיקון ע"י חברת השרות של היבואן.

התקנת תנור משולב בזמינות מידית התקשרו לשבי-גז

התקנת תנור משולב - אזהרת התקנה
התקנת תנור משולב - רישיון

המלצות על טכנאי גז מאתר מידרג

התקנת תנור משולב - מידרג

המלצות על טכנאי גז שבי-גז מאיזי

התקנת תנור משולב - easy