התקנת תנור משולב

טכנאי גז מוסמך מ.ר.504317, התקנת תנור משולב, שבי-גז 054-3123444. התקנת תנור משולב מותרת על פי חוק רק לטכנאי גז מוסמך. בנוסף על פי הוראת היבואן התקנת תנור משולב ופתיחת אריזתו תעשה רק ע"י טכנאי גז. האחריות תחול ומותנת רק באישור טכנאי הגז ובהוצאת אישור חתום מטעמו  כולל צרוף חשבונית רכישת התנור.

אזהרה!

במקרה של דליפת גז, כל ניצוץ קטן עלול לגרום לפיצוץ ולסכן חיים. לפיכך כל פעולת פירוק, התקנת תנור משולב או טיפול במערכות גז תתבצע על ידי טכנאי גז מוסמך בלבד.


התקנת תנור משולב בזמינות מידית התקשרו לשבי-גז

התקנת תנור משולב - אזהרת התקנה
התקנת תנור משולב - רישיון גז

המלצות על טכנאי גז מאתר מידרג

התקנת תנור משולב - מידרג

המלצות על טכנאי גז שבי-גז מאיזי

התקנת תנור משולב - easy