ניתוק גז

ניתוק כיריים גז, ניתוק קו גז, ניתוק שלוחת גז

צריכים ניתוק קו גז, שבי-גז טכנאי מוסמך מ.ר.504317 מבצע ניתוק גז בעת מעבר דירה או בזמן החלפה לכיריים חשמליות (אינדוקציה). 054-3123444 לצורך ניתוק גז בדירה חובה להזמין טכנאי גז מוסמך ואסור בשום אופן לנתק גז בדירה לבד גם וכאשר ברז הגז סגור.

שתי סיבות שעלולות לגרום לאסון:

לפיכך בהזמנת טכנאי גז מוסמך, תפקידו לשים פקק (פלומבה) במקור אספקת הגז אם במיכלי הגז, או במונה הגז הדירתי ובכך להבטיח במאת האחוזים שגם אם ברזי הגז ישארו פתוחים לא ישתחרר גז לחלל דירת המגורים.


אזהרה! 

אילתור בגז זה משחק באש. חובה להזמין רק טכנאי גז מוסמך.

במקרה של דליפת גז, כל ניצוץ קטן עלול לגרום לפיצוץ ולסכן חיים. לפיכך כל פעולת פירוק, הרכבת כיריים או טיפול במערכות גז תתבצע על ידי טכנאי גז מוסמך.

ניתוק גז באזור המרכז ובזמינות מיידית פנו לשבי-גז.

ניתוק גז - רישיון

טכנאי גז מוסמך באתר מידרג.

ניתוק גז - מידרג

טכנאי גז מוסמך באתר איזי.

ניתוק גז - easy