ספקי גז מורשים בישראל.

אזהרה!

אספקת בלוני גז מותרת בישראל רק עם רישיון ספק מורשה משרד האנרגיה בלבד. כל רכישת בלוני גז מגורם פירטי מסוכנת ואסורה.  

להזמנת גז, החלפת מיכלי גז, התקשרו לאחת החברות. 

שבי -גז  --->  אינו ספק גז ואינו מספק בלוני גז.

טכנאי גז - רישיון

טכנאי גז מוסמך באתר מידרג.

טכנאי גז - מידרג

טכנאי גז מוסמך באתר איזי.

טכנאי גז - איזי