ספקי גז מורשים בישראל

אזהרה

אספקת בלוני גז מותרת בישראל רק עם רישיון ספק מורשה משרד התשתיות בלבד. רכישת בלוני גז מגורם פיראטי מסוכנת ואסורה.

קישור טכנאי גז לוואטס אפ