קו גז לגריל 

תכנון והתקנת קו גז לגריל 

צריכים התקנת קו גז לגריל? שבי-גז טכנאי גז מוסמך מתקין קו גז לגריל במקצועיות ובזמינות מידית, בהתאם לתקנות התקן הישראלי לגז(ת"י 158). בזמן קניית דירה חדשה או בניית מרפסת שמש בבניין משותף קבלני הבניין אינם מציעים ואינם דואגים להניח  תשתית קו גז לגריל ולכן כדאי ורצוי שנדאג בעצמנו לידע את קבלן הבניין שיעשה זאת עבורכם ליפני סיום עבודות הגמר בדירה. 

הודיעו לקבלן המבצע את העבודות בבניין שברצונכם להוסיף תשתית קו גז לגריל ולצורך כך הזמינו והתייעצו עם טכנאי גז מוסמך שיתכנן ויוסיף את קו הגז לגריל בהתאם לתקנות התקן הישראלי לגז. לידיעתכם, כשריצוף הדירה כבר קיים, לא תמיד ניתן להוסיף תשתית קו גז לגריל . 

שלבי התקנת קו גז לגריל:

ברוב המקרים קו גז דירתי יגיע תחילה לארון המטבח לצורך אספקת גז לכיריים ומשם באמצעות סעפת לשאר נקודות הגז הקיימות בדירה. טכנאי הגז יבצע את העבודה בשלבים הבאים:

שלב 1 להתקנת קו גז לגריל

טכנאי גז יעביר צינור גז קשיח מצופה בקוטר 3/8 מארון המטבח למרפסת השמש.

שלב 2 להתקנת קו גז לגריל

טכנאי הגז יתקין סעפת גז מתאימה בארון המטבח בהתאם למספר צינורות הגז הקיימים בארון המטבח, וזאת בשמירת מרחק מנקודת חשמל הנהוג בתקן  הגז ובהקפדה שצנרת הגז לא תהווה הפרעה לסגירת מגירות המטבח.

שלב 3 להתקנת קו גז לגריל

טכנאי גז יתקין ויקבע ברז ניתוק מהיר תיקני במרפסת השמש.

שלב 4 להתקנת קו גז לגריל

לצורך תקינות קו הגז יבצע טכנאי גז בדיקת אטימות בלחץ גבוה לכלל מערכת הגז הביתית, ובסיום מתן אישור בטיחות לבעל הדירה על תקינות קו גז לגריל שהתקין.

אזהרה! 

אילתור בגז זה משחק באש. חובה להזמין רק טכנאי גז מוסמך.

במקרה של דליפת גז, כל ניצוץ קטן עלול לגרום לפיצוץ ולסכן חיים. לפיכך כל פעולת פירוק, הרכבת כיריים או טיפול במערכות גז תתבצע על ידי טכנאי גז מוסמך.

קו גז לגריל - ליפני שינוי

סעפת גריל גז ליפני

קו גז לגריל - אחרי שינוי

סעפת גריל גז אחרי

קו גז לגריל - רישיון

טכנאי גז מוסמך באתר מידרג.

קו גז לגריל - מידרג

טכנאי גז מוסמך באתר איזי.

קו גז לגריל - easy