תיקון להבות בכיריים

הצורך בתיקון להבות בכיריים

אין צורך להחליף כיריים. תיקון להבות בכיריים גז מתבצע גם ע"י טכנאי גז. סתימות במבערי הכיריים קורות מכמה סיבות:

  1. כאשר מבשלים, נוזל התבשיל גולש וחודר לחריר שממנו יוצא הגז ובכך נגרמת סתימה.
  2. כאשר מפרקים את ראשי המבער ומנקים עם חומרי ניקוי בכמות גדולה.
  3. עם הזמן והשימוש הרב בכיריים מצטבר ליכלוך דרך צנרת הגז שגורם לסתימות בחרירים.

חרירי הגז שמהם יוצא הגז נקראים דיזות. המשתמש הביתי נוהג לרוב להשתמש בסיכה בכדי לפתוח סתימות ובכך גורם נזק לכיריים. בעת הניקוי קצה הסיכה נשבר ונשאר בדיזה ויש צורך להחליפה או שבעת הניקוי מפעילים לחץ רב הגורם להתרחבות החריר ובכך גורם לזרימת גז מוגברת להבה גדולה מהרצוי וכתוצאה מכך השחרת הסירים מפיח. לטכנאי גז יש את הכלים המתאימים לתיקון הלהבות בכיריים אם באמצעות סיכות מיוחדות שמיועדות לפתיחת החרירים בדיזות ובמקרה שלא ניתן באמצעי זה, יחליף טכנאי גז את הדיזות בחדשות וזאת ובהתאמתם לכל מבער ומבער.

החלפת דיזות בכיריים ותיקון להבות

דיזות (חרירי יציאת הגז בכיריים)

תיקון להבות בכיריים גז

תיקון להבות בכיריים

כל שירותי הגז ניתנים לביצוע ע"י טכנאי גז מוסמך בכפוף לכול חוקי הבטיחות והתקן הישראלי.

( ת"י - 158 ) לכל חלקיו.

קישור טכנאי גז לוואטס אפ