תיקון צינור גז

 תיקון צינור גז שנפגע

תיקון צינור גז נדרש בעת שיפוץ  דירה כאשר צינור הגז נפגע במהלך עבודות השיפוץ. לצורך תיקון צינור גז הזמינו רק טכנאי גז מוסמך. תיקון צינור גז מחייב חיתוך הצינור במקום הפגוע , הסרת המקטע הפגוע והשלמת קטע צינור גז חדש שיקשר ויולחם בשתי קצותיו לצינור הגז הקיים. בסיום העבודה יבצע טכנאי הגז בדיקת תקינות בלחץ גבוהה לשלילת דליפות בכול מערכת קו הגז הדירתי.

אזהרה! 

אילתור בגז זה משחק באש. חובה להזמין רק טכנאי גז מוסמך.

במקרה של דליפת גז, כל ניצוץ קטן עלול לגרום לפיצוץ ולסכן חיים. לפיכך כל פעולת פירוק, הרכבת כיריים או טיפול במערכות גז תתבצע על ידי טכנאי גז מוסמך.

תיקון צינור גז בזמינות מידית

תיקון צינור גז 1
תיקון צינור גז 2
תיקון צינור גז - רישיון

טכנאי גז מוסמך באתר מידרג.

תיקון צינור גז - מידרג

טכנאי גז מוסמך באתר איזי.

תיקון צינור גז - איזי