תיקון צינור גז

 תיקון צינור גז שנפגע

תיקון צינור גז נדרש בעת שיפוץ  דירה כאשר צינור הגז נפגע במהלך עבודות השיפוץ. לצורך תיקון צינור גז הזמינו רק טכנאי גז מוסמך. תיקון צינור גז מחייב חיתוך הצינור במקום הפגוע , הסרת המקטע הפגוע והשלמת קטע צינור גז חדש שיקשר ויולחם בשתי קצותיו לצינור הגז הקיים. בסיום העבודה יבצע טכנאי הגז בדיקת תקינות בלחץ גבוהה לשלילת דליפות בכול מערכת קו הגז הדירתי.

אזהרה!

במקרה של דליפת גז, כל ניצוץ קטן עלול לגרום לפיצוץ ולסכן חיים. לפיכך כל פעולת פירוק, הרכבה או טיפול במערכות גז תתבצע על ידי טכנאי גז מוסמך בלבד.

תיקון צינור גז בזמינות מידית

 התקשרו 👇

תיקון צינור גז 1
תיקון צינור גז 2
תיקון צינור גז - רישיון

המלצות על טכנאי גז מאתר מידרג

תיקון צינור גז - מידרג

המלצות על טכנאי גז שבי-גז מאיזי

תיקון צינור גז - איזי