תשתיות גז

תשתיות גז בדירות ובתים פרטיים

תשתיות גז צריכים להתקין בזמן בניית דירות או בתים פרטיים ולצורך כך מזמינים טכנאי גז מוסמך שיתכנן יבצע ויתקין תשתית גז לפי כל חוקי התקן הישראלי לגז (ת"י158) וכללי הבטיחות. ליפני פריסת תשתיות גז בדירה יסכם טכנאי גז עם בעל הדירה כמה נקודת גז נחוצות לו, מיקומם, ואילו מכשירי צורכי גז יחוברו לנקודות אלו. לרוב מדובר בנקודות חיבור גז לכיריים, גריל ומחמם מים. טכנאי גז יתכנן ויבדוק גם מהיכן מגיע מקור אספקת הגז לדירה, אם ממיכלי הגז בבית קרקע, או בהתחברות למונה גז דירתי בבינין דירות.

צנרת הגז

טכנאי גז ישתמש בצנרת גז תיקנית מצופה בציפוי פלסטיק קשיח צהוב לצורך ההגנה על צינור הנחושת הפנימי. קיימות שתי מידות עובי לצינורות שבהם יבחר טכנאי גז להניח ובהתאם למכשירי צורכי הגז בדירה והם: צינור בקוטר 3/8 שמיועד לאספקת גז לכיריים ולגריל גז, וצינור בקוטר 1/2 לצורך אספקת גז למחמם מים דירתי בעל צריכת גז מוגברת. לאחר פריסת צנרת הגז מתחת לריצוף, יש לדאוג שתהיה מבוטנת ומעל במעבר על קירות חשופים על טכנאי הגז להדק לקיר באמצעות חבקים ובמרחקים שלא יעלו על 2 מטר אחד מהשני על פי דרישות התקן הישראלי(ת"י158).

התקנת צנרת גז לא מתאימה ולא תיקנית שלא ע"י טכנאי גז מוסמך לאחר סיום בניה ושיפוץ, תגרום לצורך בהתקנת תשתית גז חדשה.

מקור אספקת הגז באמצעות מיכלים או באמצעות חיבור למונה גז.

  • מיכלי גז - באמצעות 2 מיכלים של 12 קילו או 2 מיכלים של 24 קילו כאשר מיכלים של 12 קילו יספיקו לתצרוכת גז של כיריים וגריל גז ואם נוסיף מחמם מים יהיה צורך במיכלים של 24 קילו עקב צריכת הגז המוגברת של מחמם המים. בעת שטכנאי הגז יתקין את עמדת המיכלים ילקחו בחשבון מרחקי בטיחות הקבועים בתקן ונגישות והם:
  1. מפתח דלת או פתחים באותו מפלס לפחות 1.2 מטר
  2. מפתח ביוב פתוח או מקומות נמוכים 3 מטר.
  3. 0.5 מטר ממקור ניצוץ חשמלי (מזגן, נקודת חשמל, מנועים חשמליים).
  4. כאשר ישנם מיכלי גז של 12 קילו ו-24 קילו כשהם קרובים אחד לשני יש לדאוג להרחיקם כ-3 מטר אחד מהשני על פי דרישות התקן הישראלי.
  • מונה גז - התחברות ישירות למונה הגז הדירתי.

חובתו של טכנאי גז בסיום העבודה לבצע בדיקת אטימות בלחץ גבוה בכדי לשלול דליפות במערכת הגז וזאת ליפני הנחת הריצוף.


טכנאי גז מתקין תשתית גז שלב 4
טכנאי גז מתקין תשתית גז שלב 3
טכנאי גז מתקין תשתית גז שלב 2
טכנאי גז מתקין תשתית גז 1

כל שירותי הגז ניתנים לביצוע ע"י טכנאי גז מוסמך בכפוף לכול חוקי הבטיחות והתקן הישראלי.

( ת"י - 158 ) לכל חלקיו.

קישור טכנאי גז לוואטס אפ